Regionale zorgpaden

De deelnemende ziekenhuizen en de huisartsen in Groningen en Drenthe maken in 2018 en 2019 afspraken over welke diagnostiek en welke behandeling binnen de cardiologie waar en hoe plaatsvinden. Hiervoor worden zorgpaden ontwikkeld. Binnen deze zorgpaden wordt afgesproken wanneer de volgende stap in diagnostiek en/of behandeling nodig is en waar dit plaats dient te vinden.

Het uitgangspunt van de zorgpaden is dat complexe zorg plaatsvindt in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) als het moet, maar de behandeling - waar dat kan - plaatsvindt in het Martini Ziekenhuis (MZH), Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), in de Treant ziekenhuizen, of waar mogelijk bij de huisarts. Oftewel: zorg dichtbij huis voor de patiënt.

 

Ervaring met ketenzorg

In de regio is al ervaring opgedaan met het werken volgens een regionaal zorgpad. Binnen de ketenzorg Atriumfibrilleren (AF) werken huisartsen en cardiologen uit  Groningen en Drenthe al enige jaren samen met als doel patiënten met boezemfibrilleren, zodra ze stabiel zijn, terug te verwijzen naar de eerste lijn (huisartsen) in plaats van in het ziekenhuis verder te behandelen.

Naast dat de zorg voor deze patiënten dichterbij huis bij de eigen huisarts kon worden georganiseerd, bleek ook de kwaliteit van zorg door samenwerking en het terugverwijzen naar de eerste lijn aantoonbaar verbeterd. Deze vorm van ketenzorg is een voorbeeld van hoe cardiologen en huisartsen willen gaan samenwerken binnen HartNet Noord-Nederland.