Waardegedreven hartzorg

We vinden het belangrijk om continue de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Ook vinden we dat optimale hartzorg betekent dat de zorg die we bieden, waarde moet toevoegen voor de patiënt. Niet alleen door het voorkómen van sterfte aan een hartaandoening of complicaties van interventies, maar ook door het meten en verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. Samen met patiënten zal worden gewerkt aan waardegedreven hartzorg in de hele regio.

Door patiënten te vragen hoe zij hun kwaliteit van leven ervaren tijdens behandeling en vóór en na een ingreep, kunnen we beter bepalen welke zorg echt bijdraagt aan betere levenskwaliteit. Patiënten bepalen daarbij wat zij belangrijk vinden als het gaat om hun kwaliteit van leven.

De combinatie van  deze waardegedreven zorg en zorg dichtbij huis (zoveel mogelijk bij de huisarts wanneer dat kan, in het dichtstbijzijnde ziekenhuis wanneer dat moet, en in het UMCG voor complexe zorg), maakt hartzorg in Drenthe en Groningen patiëntgericht.