Waarom HartNet Noord-Nederland?

De provincies Groningen en Drenthe kennen naar verhouding veel mensen met een hartaandoening. Ook is de sterfte aan hart- en vaatziekten hoger dan in de rest van Nederland. De oorzaken hiervan zijn uiteenlopend en variëren van een hoger percentage mensen in deze regio die roken en overgewicht hebben, tot andere socio-economische omstandigheden dan elders in Nederland. Zo is het noorden naar verhouding dunbevolkt en zijn er lange reisafstanden. Binnen de provincies Groningen en Drenthe zijn er ook duidelijke gezondheidsverschillen, waarbij met name in Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe het aantal mensen dat een hartaandoening heeft en daar aan sterft, het hoogst is.

Uit gegevens van het Sociaal Planbureau Groningen blijkt dat 55% van de 4700 ondervraagde mensen zorg nodig had in het afgelopen jaar. Hiervan heeft het overgrote merendeel ook deze zorg ontvangen. Echter ontving 6,2 procent van de mensen de benodigde zorg niet. De voornaamste redenen voor het niet ontvangen van benodigde zorg zijn zorgkosten en bereikbaarheid.

Al jaren is er een duidelijke groei in het aantal mensen met een hartaandoening die operaties aan het hart nodig hebben. Ook is er een structurele toename van het aantal nieuwe patiënten dat wordt gezien op de poliklinieken van de cardiologie in de regio. Dit is voor de afgelopen vijf jaar in de regio gemiddeld 15%. Als gevolg van de grote hoeveelheid mensen met een hartaandoening in deze regio en de toenemende (en meer complexe) behandelmogelijkheden, is er bij de cardiologiepraktijken in de regio gemiddeld een stijgend aanbod van mensen die hartzorg nodig hebben.

 

HartNet logo.png

 

De doelstellingen van HartNet

Om de stijging in volume van hartzorg te kunnen opvangen en de kwaliteit van hartzorg te kunnen verbeteren en garanderen is het van belang de hartzorg regionaal anders in te richten. Hierbij zijn de uitgangspunten:

  • De inwoner van Groningen/Drenthe krijgt de benodigde optimale hartzorg zo dicht mogelijk bij huis;

  • Huisartsen zijn samen met cardiologen verantwoordelijk voor deze hartzorg;

  • Als het nodig is, wordt een inwoner verwezen voor meer specialistische hartzorg naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, dit zijn het Martini Ziekenhuis Groningen (MZH), Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), de Treant ziekenhuizen (Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal), het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), en voor een kleiner deel het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG);

  • Het UMCG gaat zich daarbij nog meer toeleggen op hartaandoeningen die een complexe behandeling behoeven;

  • Daar waar het kan, zullen patiënten na deze complexe behandeling weer worden terugverwezen naar de cardioloog in de regionale ziekenhuizen, en daar waar het kan zullen patiënten uit de regionale ziekenhuizen worden terugverwezen naar de huisarts.

 

HartNet Noord-Nederland samengevat:

  • Het garanderen van zorg dichtbij huis;

  • Het beheersen van kosten van de zorg;

  • Samenwerken binnen een regionaal netwerk van cardiologie centra;

  • Een samenwerking met als doel de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van het leven van patiënten te verbeteren.