Informatie voor verwijzers

Als huisarts of andere verwijzer kunt u te maken krijgen met veranderingen in het verwijspatroon voor hartzorg.

Hieronder informeren we u over verwijzen naar de 2e of 3e lijn.

 

Verwijzen naar de 2e of 3e lijn

 

De deelnemende ziekenhuizen en de huisartsen in Groningen en Drenthe maken in 2018 en 2019 afspraken gemaakt over welke diagnostiek en welke behandeling waar en hoe plaatsvinden. Hiervoor worden zorgpaden ontwikkeld waarin uniforme criteria zijn opgenomen wanneer de volgende stap in diagnostiek en/of behandeling nodig is en waar dit plaats dient te vinden. Uitgangspunt is dat complexe interventies plaatsvinden in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) als het moet, maar de behandeling waar dat kan plaatsvindt in het Martini Ziekenhuis (MZH), Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), een van de Treant ziekenhuizen (Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal), in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) of waar mogelijk bij de huisarts. Oftewel: zorg dichtbij huis voor de patiënt. Patiënten behouden altijd vrije keuze: u kunt een patiënt op zijn of haar verzoek ook doorverwijzen naar ziekenhuizen buiten HartNet.


Regionale zorgpaden

In 2018 worden zorgpaden ontwikkeld rondom interventies, waarbij verwijscriteria van de 2e naar de 3e lijn worden afgesproken tussen de vier ziekenhuizen. In 2019 worden deze interventiezorgpaden uitgebreid naar de volledige keten met daarbij de diagnostisering en behandeling van de aandoening. Hierbij spelen huisartsen een grote rol, omdat in deze zorgpaden de verwijscriteria van de 1e naar de 2e lijn en weer terug worden beschreven.

Deze zorgpaden worden ontwikkeld in samenwerking met de Huisartsen Coöperatie Groningen (GHC) en HuisartsenZorg Drenthe (HZD), Op deze manier worden huisartsen betrokken in de keuzes voor verwijscriteria van de 1e naar 2e lijn en weer terug, maar ook voor verwijscriteria van de 1e naar 3e lijn en weer terug. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de GHC of HZD.


Meer informatie

 

Meer informatie kunt u inwinnen via de GHC of HZD. Vanuit HartNet alswel de GHC en HZD, wordt u in 2018 en 2019 op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de regionale zorgpaden en de eventuele gevolgen daarvan voor uw huisartsenpraktijk.

Zie ook het verwijsnieuws UMCG van 24 juni 2018.